När man blir student vid något av landets universitet eller högskolor tar man ofta även