När man blir student vid något av landets universitet eller högskolor tar man ofta även de första stegen in i vuxenlivet. Efter att ha tillbringat barndomen hemma med mer eller mindre total markservice från föräldrarna är det dags att stå på egna ben i den egna studentlyan. Även om föräldrarna inte är längre bort än ett telefonsamtal finns de inte längre till hands i vardagen. Det är inte längre föräldrarna som gör inköpen av mat eller sköter tvätten. Det förväntas man som nybakad student själv hantera.

Att vara student innebär att man måste börja ta ansvar. Inte endast för studierna, utan även för de enkla vardagsgöromålen och livet i stort. Detta är något som många studenter har problem med under den första delen av sin studietid. För vissa av dessa studenter blir samtalen hem till föräldrarna på kvällen både många och långa. Och föräldrarnas så välbehövliga nattsömn får sig ofta en törn under barnens inledande veckor som universitets- eller högskolestudenter.

Att ta ansvar för sitt försäkringsskydd

När man blir student är det viktigt att man har ett bra försäkringsskydd. Som student omfattas man inte längre av föräldrarnas försäkringsskydd. I stället måste man teckna egna försäkringar, något som av många studenter upplevs som en komplicerad uppgift. Det är dock en chimär, det har aldrig varit så enkelt att teckna sig för en ny försäkring som det är idag. Som student kan man till exempel bege sig till webbplatsen Hemförsäkringstudent.nu där det är möjligt att jämföra olika studentförsäkringar.

Webbplatsen jämför inte endast priserna på de olika försäkringarna. Det är även möjligt att jämföra försäkringsbolagens villkor och deras kundservice. Alla som har drabbats av ett försäkringsfall är väl medvetna om hur viktigt det är med en bra och tillmötesgående kundservice från försäkringsbolaget. Man bör därför inte enbart utgå från priset på en försäkring när man gör sitt val. Även villkoren och kundtjänsten är faktorer som bör påverka valet av försäkring.

Att ta ansvar för sin ekonomi

En annan aspekt av studentlivet är att ta ansvar för sin privatekonomi. Även om studiemedlen är generösa i ett internationellt perspektiv krävs det att man har kontroll på sin privatekonomi under studenttiden. Vill man inte äta nudlar under månadens alla dagar är det viktigt att välja sina utgifter och samtidigt öka intäkterna, genom till exempel att arbeta på kvällar och helger.

Hälsa, kost och träning

Något som många försummar, i vart fall i början av sin studietid, är vikten av bra kost och regelbunden träning. Studietiden är en fantastisk epok av livet. Samtidigt är den krävande, både mentalt och fysiskt. Det är därför viktigt att äta väl och motionera regelbundet. Den som har en bra kosthållning och bra träningsrutiner har betydligt bättre förutsättningar för att göra bra ifrån sig under studierna.

När det kommer till träning behövs det inte några dyra abonnemang på gym eller liknande. Ett par joggingskor och enklare träningskläder är mer än tillräckligt. Den vane löparen kan i princip fortsätta obehindrat med sina regelbundna löppass under studietiden. Den otränade kan med samma klädsel börja med enklare vandringsrundor för att så småningom ta de första stapplande löpstegen.